IMG_2375

DADA This

Ichiidoonkabata oré ichii noon.

Ichiidoonkatata oré nashi zoon.

Tara ratata tara ratatatatata.

Mogley hacha ungda harung.

Tara mogley a gishinoon

Zara zara o gishizoon.

Ah zo beetay etay.

Za zo beetay.

Ah zo beetay etay.

Zazo beetay.

Ala alla allay etay.

Alla alla allay etay.

Aray, aray, aiyay, aray, aray, ariyay.

(C) KaZ Akers